Måltider för äldre

Mer än bara mat

Måltiden är ett fantastiskt redskap för att utveckla en verksamhet på en avdelning eller på ett äldreboende. När man arbetar med att förbättra måltiden ger det nämligen positiva återverkningar i hela verksamheten. 

Alla förändringar kräver inte stora insatser. Men för att lyckas tror vi att man måste vara beredd att hitta svar på en rad frågor. Vad händer runt bordet? Vad har man för syn på det som serveras? Talar man om måltider – eller handlar det bara om mat? Ofta separeras omsorg och måltid – men måltiden bör vara en omsorgsfråga. Vi vill ta fasta på upplevelsen av maten. 

Vi hjälper dig att göra målsättningarna med äldrematen levande och tydliga. Tillsammans kan vi gå på djupet och förbättra måltiden.

Med oss kan du…

  • Inspirera och utveckla personalen
  • Få nya tankar kring hur boende på ett äldreboende har det
  • Utveckla kommunikationen på avdelningen eller äldreboendet
  • Starta en dialog med patienter, boende och gäster
  • Inventera verksamheten och ta fram förbättringsmöjligheter

Intresserad?

Läs mer om vårt arbete i vården/på äldreboende eller läs om våra workshops och om hur ett projekt kan läggas upp.