Workshop

En inspirerande dag för hela din organisation

Vi hjälper er att ta tag i och lyfta utvecklingsfrågor inom er organisation. Tillsammans med er skräddarsyr vi inspirerande utbildningar, halv eller heldag, efter era behov. Detta handlar många gånger om enkla saker som ger stor effekt. Matlagningsaktiviteter kan givetvis göras hos er men vi har även möjlighet att arrangera detta i ett fantastiskt trevligt metodkök i Malmö.

Skola

Kontakta oss för förslag på ett lämpligt upplägg för er! Några exempel på lämpliga aktiviteter för skola är:

Metodmatlagning med inriktning på grönt och smaker

Matlagning inklusive råvaror.  
Hel eller halvdag. Max 12 deltagare per utbildning.

Mellanmål och sallader

Matlagning och tips på matens presentation.
Halvdag. Max 12 deltagare per utbildning

Matsalens gestaltning och det goda värdskapet

Måltidspersonal. Kostchef
Halvdag

Plusmeny – Kortare ämnesföreläsningar

Ett populärt inslag på våra praktiska workshops är kortare föreläsningar inom olika ämnesområden som kompletterar de praktiska momenten. Går givetvis att få separat.
Som del i workshop/kurs eller som fristående inslag. Längd 1-2 timmar. 7000 kr exklusive moms

En hel eller halvdag kan också handla om
Gemensamma utvecklingsfrågor mellan måltidspersonal och skolpersonal.
Menyspråk och hur vi uttrycker oss. 

Kostnader

Priser beroende på upplägg som antalet utbildare, föreläsare, plats  osv. 
Halvdag från 10.000 kr
Heldag från 18.000 kr
Moms tillkommer

Äldreboenden och hemtjänst

Kontakta oss för förslag på ett lämpligt upplägg för er! Några exempel på lämpliga aktiviteter för äldreboenden och hemtjänst är:

Metodmatlagning med inriktning på grönt och smaker

Matlagning inklusive råvaror.
Hel- eller halvdag. Max 12 deltagare per utbildning.

Inspirationskurser avdelning

Teoretisk och praktisk utbildning runt måltidsfrågor inklusive arbetsmaterial.
Exempel på innehåll – måltidens gestaltning, goda och funktionella smårätter
Hel- eller halvdag. 30 deltagare per utbildning.

Smårätter och nutrition

Lämpligt för hemtjänst. Enklare matlagning.
Halvdag

Plusmeny – Kortare ämnesföreläsningar

Ett populärt inslag på våra praktiska workshops är kortare föreläsningar inom olika ämnesområden som kompletterar de praktiska momenten. Går givetvis att få separat.
Som del i workshop/kurs eller som fristående inslag. Längd 1-2 timmar. 7000 kr exklusive moms

En hel eller halvdag kan också handla om
Roys Paté – en inspirationsdag där Roy Blad visar hur man kan utveckla patékost. 
Gemensamma utvecklingsfrågor mellan måltidspersonal och avdelningspersonal.
Menyspråk och hur vi uttrycker oss.

Tag kontakt med oss så tittar vi på era behov och ser vad vi kan göra för er.

Kostnader

Priser beroende på upplägg som antalet utbildare, föreläsare, plats, osv. 
Halvdag från 10.000 kr
Heldag från 18.000 kr
Moms tillkommer

Utvecklingsplan

Vi är med att coachar från ax till limpa

Vi hjälper er i större projekt med allt från att ”ta tempen” på er verksamhet till att lägga upp utvecklingsplaner där vi är med och stöttar i ert arbete över en längre period. Kontakta oss för förslag på ett lämpligt upplägg för er!

Skola – förskola

Inventering, kök och matsal

Inventering, åtgärdsprogram, inspirationsdag och uppföljning.
Kost-/avdelningschef och medarbetare
Pågår under 1 månad. En skola, 38.000 kr exklusive moms 

Måltidsbarometer i enkätform

Ger en indikation på uppfattningen av samverkan, miljö, mat och social situation.
Urval av 100 elever och 20 pedagoger. Rektor/kostchef/avdelningschef.
Barometern utmynnar i ett förslag till åtgärder.
Pågår under 2 veckor. 38.000 kr exklusive moms 

Menyplaneraren

System för matlagning från grunden som ger ökade valmöjligheter.
Måltidsenhet. Berör kost/avdelningschef och medarbetare. Metodmatlagning vid två tillfällen, 8 personer per gång.
Utbildning runt menyplaneraren, metodmatlagning och grundrecept.
Pågår under 1 månad. 44.000 kr exklusive moms  

Äldreboenden

Inventerings- och utvecklingsprogram

Inventerings- och utvecklingsprogram för avdelningar och kök – en hjälp till självhjälp.
Berör avdelnings-/enhetschefer och medarbetare.
Inventering, åtgärdsprogram, inspirationsdag och uppföljning
Tidsperiod, cirka 6 månader. Två boendeavdelningar och ett kök. 66.000  kr exklusive moms 

Menyplaneraren

System för matlagning från grunden som ger ökade valmöjligheter.
Måltidsenhet. Berör kost-/avdelningschef och medarbetare.
Metodmatlagning vid två tillfällen, 8 personer per gång.
Utbildning runt menyplaneraren, metodmatlagning och grundrecept.
Pågår under 1 månad. 44.000 kr exklusive moms  

Hemtjänst

Inventering och åtgärdsprogram

Inventering av måltidskedjan, kök till den hemmaboende.
Berör kost-/avdelningschef. 
Köksrutiner, packning, leverans, mottagande, distribution och kvalitetssäkring.
Åtgärdsprogram. Uppföljning.
Pågår under 
1 månad, Kök och två hemtjänstavdelningar. 38.000 kr exklusive moms