Magasin Måltid porträtterar Lill Spenninge i senaste nummret.

10 september 2015

Tidningen skriver om all offentlig mat – mat till små barn, skolbarn, äldre, sjuka, militären. Till alla tre miljoner svenskar som äter offentlig mat varje dag!

Lill Spenninge var intervjuad i sin roll som tillträdande måltidschef i Klippans kommun.