Båstads kommun

Bättre måltider i Båstad

Båstads Kostchef, Ulla Johansson till höger med Tomas Drejing

Båstads kommun har målsättningen att måltiderna ska rankas som etta i jämförelse med övriga kommuner i landet, så att man kan bidra till kommunens övergripande mål inom vård och omsorg att vara bland de 10 bästa i landet.

– Här finns fyra vårdboenden som drivs i kommunal regi och ett som drivs privat, förklarar Ulla Johansson som är Måltidschef i Båstads kommun. På ett av dessa fyra finns ett tillagningskök där vi tillagar all mat till samtliga vårdtagare. Det gör vi 365 dagar om året – vi serverar varm mat varje dag! Kvällsmåltiden är däremot kyld och levereras samtidigt som den varma maten. Hela måltidsverksamheten är indelad i tre områden, med tre områdeschefer. Och på äldreboendets tillagningskök finns en av dem som också är kökschef och ytterst ansvarig för köket och för övriga verksamheter i området.

Med ett centralt kök innebär det att maten måste transporteras. Hur fungerar det för er, är det stora avstånd mellan enheterna?

– Nej, alla boenden finns på Bjärehalvön, så det går fort att transportera maten mellan enheterna. Det upplever vi inte alls som något problem för matkvaliteten. Vi har också hittat lösningar för att klara temperaturhållningen. Och just kvaliteten är ett område som har vi jobbat mycket med. Kökschefen hos oss började för fyra år sedan och kom med mängder av nya idéer. Han har format  en ny organisation i köket och en fin laganda, fokuserat mycket på hemlagad mat och hembakat bröd inte minst. Utvecklat respekten för allt runt maten.

Det låter som att måltiden är viktig för er – inte bara maten?

– Ja, precis. Det är många små saker som skapar en större helhet. Vi har alltid två rätter att välja på och vi satsar mycket på festmåltider, vi har kräftskivor, midsommarfirande, gåsamiddagar och mycket annat.

Hur gick tankarna kring att utveckla måltidskvaliteten ännu mer?

– Vi har regelbundna möten med cheferna inom vård och omsorg och vi diskuterade kring hur kunskapen om mat, måltider och näring såg ut för vårdpersonalen. De har ett kvalitetssäkringssystem för att förebygga och upptäcka undernäring, så de upplever att de har ganska bra kunskap om hur man ser till att varje individ får den näring han eller hon behöver under dygnet.De beställer helt enkelt den typ av mat som vårdtagaren behöver av köket – exempelvis energiberikad mat eller anpassade konsistenser. Men däremot så tyckte de att de behövde inspiration för att skapa en trivsam miljö kring måltiden. För det räcker ju inte med att vi har fin matkvalitet om maten inte hamnar i magen!

Nej, det är ju ett samspel mellan många olika faktorer.

– Visst, och vårdpersonalen har det tufft, med många rutiner som ska fungera. Så det är lätt hänt att det blir lite slentrianmässigt när det gäller dukning och servering av mat. Därför kom idén till vår satsning på måltidsmiljön här från cheferna inom vård och omsorg. Vi är jätteglada att vi tog beslut om att satsa på det här! Vi valde att börja med demensavdelningarna, så sedan kan vi gå vidare med andra avdelningar och inte minst med de som bor hemma i eget boende. Men det här är en början!

Berätta om arbetet! När drog ni igång, och vad tror du det kommer att leda till?

– Vi började nyligen. I månadsskiftet september-oktober gjordes kartläggning, där personal från Måltidsglädje har varit ute på de olika boendena och skapat sig en bild av nuläget. Och i början av oktober hade vi en kick-off med all vårdpersonal som är involverad, det är runt 80 personer totalt. Thomas Drejing och Lill Spenninge pratade om hur vi serverar, hur vi sitter och hur vi kan göra det trivsamt. Mellanmålen är viktiga, vi fick smakprov på nya sätt att göra dem spännande. Det behöver inte alltid vara släta vetebullar med kaffe!

Nu går vi vidare, nu ska Thomas ut och följa upp på plats och sedan kommer Måltidsglädje att ta fram en åtgärdsplan för varje avdelning. Det är olika förutsättningar på varje boende, så arbetet kommer att ta mellan sex månader och ett år. Och eftersom varje avdelning har sina egna mål kommer vi att kunna följa upp det hela på ett bra sätt! Det var en positiv känsla i personalgruppen, det var många som fick en aha-upplevelse!

Ulla Johansson
Måltidschef
Teknik och Service
Båstads kommun

Intresserad?

Kontakta Thomas Drejing (070-898 27 76, ) eller Lill Spenninge (070-864 42 01, ). Läs vidare om våra workshops och om hur ett projekt kan läggas upp.